Έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες;

 In

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε ζώα με δόσεις πολύ υψηλότερες από τις προτεινόμενες και δεν έχει παρατηρηθεί καμία παρενέργεια. Η υπερβολική χορήγηση όμως μπορεί να προκαλέσει διάρροια λόγω των λιπαρών που περιέχονται.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search