Έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες;

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε ζώα με δόσεις πολύ υψηλότερες από τις προτεινόμενες και δεν έχει παρατηρηθεί καμία παρενέργεια. Η υπερβολική χορήγηση όμως μπορεί να προκαλέσει διάρροια λόγω των λιπαρών που περιέχονται.